Polityka prywatności

§1. Informacje Ogólne

 • Zarządzającym danymi osobowymi jest BDHI Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, przy ul. Jana Sobieskiego 30A, 32-400 Myślenice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000785791. Rejestrację prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane na bezpiecznych serwerach.
 • W niniejszej Polityce Prywatności, terminy mają znaczenie zgodne z Regulaminem lub wyjaśnione w samej Polityce (jeśli jest to konieczne).
 • W celu uproszczenia, termin „Użytkownik” odnosi się do „Ciebie”, a „Administrator” do „Nas”. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo danych, stosując m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • Dane osobowe podane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom nieuprawnionym.

§2. Administrator Danych

 • Jesteśmy administratorem danych naszych klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie, przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane: a) zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, b) zgodnie z naszą Polityką Prywatności, c) w zakresie i celach niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, d) w zakresie i celach niezbędnych do realizacji uzasadnionych interesów prawnych, jeśli przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem: [email protected].
 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu umowy lub cofnięciu zgody, ale tylko w zakresie potrzebnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego zobowiązują nas do retencji danych.
 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić w wyniku cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.
 • Stosujemy kontrolę dostępu, aby zminimalizować skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 • Dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione przez nas lub przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające dane.

§3 Pliki cookies

 • Strona bdhi.eu używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Gdy przeglądarka ponownie łączy się z naszą stroną, witryna rozpoznaje urządzenie użytkownika. Pliki cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron. Zbierane informacje obejmują adres IP, typ przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, czas i datę, lokalizację oraz informacje przesyłane przez formularz kontaktowy.
 • Zebrane dane są używane do monitorowania i analizy, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, aby usprawniać jej funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i przyjemną nawigację. Monitorujemy informacje o użytkownikach za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników na stronie. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dostosowanie treści strony do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zapewnić najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane tylko wewnątrz firmy BDHI Factory Sp. z o.o. do optymalizacji działań.
 • Na naszej stronie używamy następujących typów plików cookies:
  1. „Niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  3. „Wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  4. Trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika,
  5. Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, w tym cookie Google Analytics.
 • Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcje zarządzania plikami cookies są dostępne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 • Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, gdzie użytkownik wyraźnie wyraził zgodę poprzez wypełnienie formularza. Te dane są zachowywane i wykorzystywane tylko do celów niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, w zależności od podstawy prawnej:

 • W ramach serwisu internetowego:
  1. Świadczenie usług online. Twoje dane przetwarzamy, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Marketing własnych usług i produktów. Twoje dane przetwarzamy, aby prowadzić marketing naszych produktów i usług. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Marketing produktów i usług partnerów. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych naszych partnerów. Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Obsługa zapytań. Twoje dane przetwarzamy, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W ramach profili społecznościowych: Prowadzenie profili. Twoje dane przetwarzamy, aby prowadzić nasze profile w mediach społecznościowych. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W ramach współpracy biznesowej:
  1. Zawarcie i wykonanie umowy. Twoje dane przetwarzamy, aby zawrzeć i wykonać umowę. Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Kontakt i współpraca. Twoje dane przetwarzamy, aby prowadzić kontakt biznesowy. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Twoje dane przetwarzamy, aby prowadzić marketing naszych produktów i usług. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W związku z wizytami w naszej siedzibie:
  1. Rejestracja wizyt. Twoje dane przetwarzamy, aby rejestrować wizyty i zapewnić bezpieczeństwo w naszej siedzibie. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Monitoring wizyjny. Twoje dane przetwarzamy, aby zapewnić bezpieczeństwo w naszej siedzibie. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W związku z rekrutacją:
  1. Proces rekrutacyjny. Twoje dane przetwarzamy, aby prowadzić procesy rekrutacyjne. Podstawą przetwarzania jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Odbiorcy danych osobowych: Twoje dane mogą być udostępniane naszym partnerom świadczącym usługi analityczne, marketingowe, IT, księgowe oraz innym podmiotom wspierającym naszą działalność. Mogą być też przekazywane organom publicznym, jeśli wymaga tego prawo.

§5 Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 • Dane związane z umową przechowujemy przez czas jej trwania oraz okres wynikający z przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń;
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody przechowujemy do momentu jej wycofania;
 • Dane przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu przechowujemy przez okres potrzebny do realizacji tego interesu;
 • Dane z monitoringu przechowujemy przez maksymalnie 30 dni.

§6 Twoje prawa

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych,
 • Sprostowania swoich danych,
 • Usunięcia swoich danych,
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • Przenoszenia swoich danych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.bdhi.eu. Zachęcamy do regularnego przeglądania treści Polityki Prywatności.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 05.05.2024.